• SCKiS06.JPG
  • SCKiS05.JPG
  • SCKiS01.jpg
  • SCKiS03.jpg
  • SCKiS02.jpg
  • SCKiS04.jpg

Kościół św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja w Chełmcach

Kościół św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja w ChełmcachParafia w Chełmcach istniała już zapewne w drugiej połowie XIV w. Pierwszy kościół, zbudowany w 1440 r., spłonął podczas pożaru w 1620 r. Obecna, wczesnobarokowa świątynia pw. św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja została wzniesiona w I połowie XVII w. z fundacji Jana Tarły, wojewody lubelskiego. Jest to budowla jednonawowa, orientowana. Do korpusu nawowego przylegają dwie kaplice z kryptami grobowymi. Wnętrze świątyni zdobią późnorenesansowe dekoracje stiukowe oraz oryginalne barokowe elementy. Ciekawostką jest ołtarz główny, który najprawdopodobniej pochodzi z franciszkańskiego kościoła w Chęcinach, przeniesiony po jego kasacji w roku 1819. Znajduje się w nim cenny obraz przedstawiający scenę Ukrzyżowania Jezusa z klęczącą u stóp krzyża św. Marią Magdaleną. W kościele jest 5 ołtarzy bocznych z XVII i XVIII w. Barokowe organy i chór muzyczny pochodzą z drugiej połowy XVII w. Przy wejściu do kościoła i w dawnej zakrystii zwracają uwagę XVII-wieczne portale ciosowe i bogata, późnorenesansowa dekoracja stiukowa w prezbiterium i kaplicach.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu

ul. Żeromskiego 16; 26-067 Strawczyn

NIP: 959-14-55-084

 41 303 86 35

 kultura@strawczyn.pl

Free Joomla! templates by AgeThemes